sluiten
 
vrijdag 07 april 2017
Vacature dossierbeheerder Ronse
ACCOUNTANT

Voor onze kantoor in Ronse zijn we op zoek naar een gedreven en gemotiveerde dossierbeheerder.
Basisattitude:
Accountantsburo Lauwers draagt volgende waarden naar haar klanten toe hoog in het vaandel, met name kwaliteit, flexibiliteit en service. Van elke werknemer wordt verwacht over de attitude te beschikken om daartoe een bijdrage te leveren.
Concreet betekent dit: positief ingesteld, oplossingsgericht, klantgericht, teamgericht en flexibel zijn.
Functie - taakomschrijving
 • Zelfstandig beheren van dossiers
 • Nazicht, correctie en organisatie van boekhoudingen
 • Opstellen van BTW aangiften
 • Opstellen van tussentijdse afsluitingen, balansen en jaarrekeningen
 • Advisering en begeleiding van ons cliënteel inzake fiscaliteit en accountancy
Profiel
 • Bachelor of master in accountancy en fiscaliteit
 • Minimum 3 jaar ervaring (bij voorkeur) in een accountantskantoor
 • Zeer goede kennis van MS-Office-omgeving (Word, Excel, Outlook, ...)
 • Goede kennis van de franse taal
 • Woonachtig in de regio

donderdag 06 april 2017
Hof Antwerpen : bezoldigingstheorie geldt ook voor bedrijfswagens
Hof Antwerpen : 'bezoldigingstheorie' geldt ook voor
'bedrijfswagens'
Als een vennootschap aan haar bedrijfsleider twee bedrijfswagens ter beschikking stelt, dan zijn de kosten van de tweede wagen in hoofde van de vennootschap slechts als beroepskosten aftrekbaar - zo bevestigt het hof van beroep te Antwerpen – als aangetoond is dat het genoten voordeel beantwoordt aan werkelijke prestaties van de bedrijfsleider ten behoeve van zijn vennootschap (Antwerpen 28 maart 2017).

De vennootschap had twee personenwagens in leasing genomen : een "Porsche 911 Carrera Coupé" en een "BMW 740". Beide wagens stonden ter beschikking van haar bedrijfsleider. De Administratie was slechts bereid de kosten in verband met één van deze wagens als aftrekbare beroepskosten te aanvaarden. Het hof van beroep te Antwerpen is het ook hier mee eens. De argumenten die het hof gebruikt, zijn exact dezelfde als bij de terbeschikkingstelling van de woning (zie hoger). Ook het resultaat is hetzelfde, met name, dat hier eveneens op geen enkele wijze is aangetoond dat tegenover de kosten werkelijke prestaties van de bedrijfsleider staan. Waarbij het hof ook hier uitdrukkelijk opmerkt, dat dit bewijs niet volgt uit het feit de bedrijfsleider op het genoten voordeel is belast.
Of men het nu leuk vindt of niet : aan de nieuwste wending in de rechtspraak valt stilaan niet meer te ontkomen. De 'verruimde' bezoldigingstheorie - die het bewijs vereist dat tegenover de kosten van voordelen van alle aard ook werkelijke prestaties staan – begint in steeds sneller tempo haar plaats op te eisen in het fiscale landschap. Dit zorgt voor een trendbreuk die op veel tandengeknars onthaald zal worden. Hoe lang is het immers niet als 'normaal' beschouwd, dat een vennootschap de kosten van voordelen van alle aard als beroepskosten in aftrek kan brengen, zodra de bedrijfsleider in kwestie op de genoten voordelen wordt belast ? Die niet onredelijke symmetrie wordt nu door de rechtspraak van langsom meer verlaten. Dit noopt tot voorzichtigheid.
donderdag 23 maart 2017
Innovatieaftrek ter vervanging van de oude octrooi inkomsten
De aftrek octrooi-inkomsten dooft sinds 1 juli 2016 langzaam uit. In de plaats komt een nieuw regime voor de aftrek voor innovatie-inkomsten.
Belgische vennootschappen of Belgische vaste inrichtingen kunnen 85% uit kwalificerende netto intellectuele eigendomsrechten in mindering brengen van de belastbare grondslag, waarbij rekening gehouden dient te worden met de Nexus formule, ongeacht het land waar het product, dienst of werkwijze bescherming geniet.
Innovatieaftrek: netto IE-inkomsten x 85% x Nexus breuk
Wat wordt verstaan onder intellectuele eigendomsrechten ?
 • -Octrooien en aanvullende beschermingscertificaten
 • -Kwekersrechten
 • -Weesgeneesmiddelen
 • -Na 30 juni 2016 van overheidswege toegekende data- of markt exclusiviteit
 • -Auteursrechtelijk beschermde computerprogramma’s die voortvloeien uit O&O projecten of programma’s (bindend advies via Belspo), zowel extern als intern, en dat nog geen inkomsten heeft voortgebracht vóór 1 juli 2016.
Het volstaat dat een vennootschap over enig recht beschikt voor het gebruik van de intellectuele eigendom. De bijdrage die geleverd wordt aan het gezamenlijk ontwikkelen van een intellectuele eigendom geeft de vennootschap in kwestie recht om aanspraak te maken op de aftrek voor innovatie-inkomsten.