sluiten
 
donderdag 23 maart 2017
Innovatieaftrek ter vervanging van de oude octrooi inkomsten
De aftrek octrooi-inkomsten dooft sinds 1 juli 2016 langzaam uit. In de plaats komt een nieuw regime voor de aftrek voor innovatie-inkomsten.
Belgische vennootschappen of Belgische vaste inrichtingen kunnen 85% uit kwalificerende netto intellectuele eigendomsrechten in mindering brengen van de belastbare grondslag, waarbij rekening gehouden dient te worden met de Nexus formule, ongeacht het land waar het product, dienst of werkwijze bescherming geniet.
Innovatieaftrek: netto IE-inkomsten x 85% x Nexus breuk
Wat wordt verstaan onder intellectuele eigendomsrechten ?
 • -Octrooien en aanvullende beschermingscertificaten
 • -Kwekersrechten
 • -Weesgeneesmiddelen
 • -Na 30 juni 2016 van overheidswege toegekende data- of markt exclusiviteit
 • -Auteursrechtelijk beschermde computerprogramma’s die voortvloeien uit O&O projecten of programma’s (bindend advies via Belspo), zowel extern als intern, en dat nog geen inkomsten heeft voortgebracht vóór 1 juli 2016.
Het volstaat dat een vennootschap over enig recht beschikt voor het gebruik van de intellectuele eigendom. De bijdrage die geleverd wordt aan het gezamenlijk ontwikkelen van een intellectuele eigendom geeft de vennootschap in kwestie recht om aanspraak te maken op de aftrek voor innovatie-inkomsten.
maandag 20 maart 2017
Toekomst van boekhouden : online boekhouden
Om onze klanten nog beter te dienen heeft Accountantsburo Lauwers besloten om, naast de huidige boekhoudpakketten, het online boekhoudplatform Yuki binnen te halen. Veel meer dan een boekhoudpakket!

Hoe werkt Yuki?
Boekhouden zonder zelf te boeken en toch actueel inzicht in de financiële cijfers van je onderneming? Yuki heeft een innovatief boekhoudplatform waarbij alle administratieve taken op een slimme manier worden uitbesteed. Benieuwd hoe dit werkt? Ontdek in een paar stappen hoe je de boekhouding kunt uitbesteden via het
Yuki platformhttps://www.yuki.be/boekhoudplatform-voor-ondernemers/


Administratie digitaal aanleveren
Via je eigen Yuki omgeving hoef je alleen de administratie digitaal aan te leveren. Je hoeft dus nooit meer zelf te boeken. Het enige wat je hier voor nodig hebt, is een pc, smartphone, scanner, e-mail, Dropbox of Google Drive.Je banktransacties kunnen door middel van een koppeling door Yuki automatisch worden opgehaald.
Automatische verwerking binnen 24 uur
Alle financiële documenten die je aanlevert, komen direct in het verwerkingscentrum van Yuki terecht. De software analyseert en interpreteert de aangeleverde documenten. Zo kan een groot deel van de administratie geheel automatisch, binnen 24 uur worden verwerkt. Indien geautomatiseerde herkenning niet mogelijk is, wordt het document aan jouw Yuki accountant aangeboden die het document binnen 24 uur verder verwerkt en controleert. Je documenten worden dus altijd voor 100% geboekt.

woensdag 01 maart 2017
Vacature Ronse - Kortrijk
ACCOUNTANT

Voor onze kantoren in Ronse en Kortrijk zijn we op zoek naar gedreven en gemotiveerde medewerkers.
Basisattitude:
Accountantsburo Lauwers draagt volgende waarden naar haar klanten toe hoog in het vaandel, met name kwaliteit, flexibiliteit en service. Van elke werknemer wordt verwacht over de attitude te beschikken om daartoe een bijdrage te leveren.
Concreet betekent dit: positief ingesteld, oplossingsgericht, klantgericht, teamgericht en flexibel zijn.
Functie - taakomschrijving
 • Zelfstandig beheren van dossiers
 • Nazicht, correctie en organisatie van boekhoudingen
 • Opstellen van BTW aangiften
 • Opstellen van tussentijdse afsluitingen, balansen en jaarrekeningen
 • Advisering en begeleiding van ons cliënteel inzake fiscaliteit en accountancy
Profiel
 • Bachelor of master in accountancy en fiscaliteit
 • Minimum 3 jaar ervaring (bij voorkeur) in een accountantskantoor
 • Zeer goede kennis van MS-Office-omgeving (Word, Excel, Outlook, ...)
 • Goede kennis van de franse taal
 • Woonachtig in de regio