sluiten
 
maandag 03 oktober 2016
Opening kantoor Ronse op vrijdag 7 oktober 2016
maandag 03 oktober 2016
Het betalingsbevel, middel om onbetwiste schuldvorderingen vlugger te innen?
Sinds 2 juli 2016 kan u elke onbetwiste schuld in een B2B-relatie rechtstreeks innen via een gerechtsdeurwaarder, zonder eerst naar de rechter te gaan.
Voordelen:
  • Sneller : geen dagvaarding meer, niet wachten op inleidingszitting en op uitvoerbare titel
  • Goedkoper voor schuldeiser: geen rolrechten en dagvaardingskosten meer te betalen
  • Goedkoper voor schuldenaar: verhogingen zijn beperkt tot 10% van de hoofdsom, minder gerechtskosten en geen registratierechten (3%)
maandag 02 mei 2016
Privé gebruik van een bedrijfsfiets
Het ter beschikking stellen van een bedrijfsfiets aan uw werknemers wordt fiscaal aanzien als een vrijgesteld voordeel, zowel voor de woon-werkverplaatsingen als voor ander privé gebruik. Wel wordt de voorwaarde gesteld dat uw werknemers hun woon-werkverkeer ook effectief met de fiets afleggen.
De RSZ verschilt hier wel van mening met de fiscus: de bedrijfsfiets die voor andere privé verplaatsingen dan woon-werkverkeer gebruikt wordt is een voordeel in natura dat aan werkelijke waarde aan RSZ bijdragen onderworpen is.
Het feit dat het over een bedrijfsfiets gaat staat voor de fiscus niet in de weg dat u aan uw werknemers een kilometervergoeding betaalt voor de woon-werkkilometers, zoals hierboven beschreven.
Bovendien zijn alle fietskosten – aankoop, onderhoud, accessoires, vestiaires, enz. – aftrekbaar aan 120%.