sluiten
 
zaterdag 21 januari 2017
Kwartaalvoorschotten btw worden afgeschaft
Minister van financiën Johan Van Overtveldt schaft betalingen van de kwartaalvoorschotten af. Deze wijziging werd in de beleidsnota van de minister opgenomen in het kader van een verdere vereenvoudiging van btw-regelgeving en –administratie en zal nu worden uitgevoerd.
Momenteel moet een belastingplichtige die kiest voor een btw-aangifte per kwartaal ook kwartaalvoorschotten betalen. Uiterlijk op de 20ste van de tweede en derde maand van elk kwartaal moet er telkens een voorschot van 1/3 van de verschuldigde btw van het vorige kwartaal worden betaald. Dit geldt ook voor ondernemingen die slechts enkele facturen op jaarbasis hebben en soms voorschotten betalen voor een kwartaal waarin ze geen verkoopfacturen aangeven en dus geen btw verschuldigd zijn.
Het KB zal op korte termijn gepubliceerd worden in het Belgisch Staatsblad en voorziet in een afschaffing van de kwartaalvoorschotten vanaf 1 april 2017.

vrijdag 23 december 2016
Accountantsburo Lauwers biedt Winbooks Connect aan
maandag 19 december 2016
Cash betalingen
Verkopen door handelaars en dienstverleners:
Limiet = 3.000 euro (inclusief btw)
Ligt de prijs onder de 3.000 euro dan mag de klant het volledig bedrag cash betalen.
Is de prijs gelijk aan of hoger dan 3.000 euro , dan mag tot 10% van de prijs cash betaald worden, met een maximum van 3.000 euro.

Immobiliënverkopen:
Cashbetalingen verboden voor iedereen, koper, verkoper, particulier of handelaar.

Verkopen door een particulier:
Geen beperking, behalve voor verkoop van gebouwen (0 euro), verkoop van edele metalen (3.000 euro) en koperen kabels (0 euro) aan een handelaar.
Een tweedehandswagen van een particulier mag geheel cash gekocht worden, onverschillig of de koper al dan niet handelaar is.

Sancties:
Aan de partijen kan een boete opgelegd worden van maximaal 10% van het onwettelijk cash betaalde bedrag. Zowel de verkoper als de koper zijn verantwoordelijk voor het betalen van de boete.